Igrice123 Plays 39

Make 5

Loading...Make 5 je tipična puzzle igra na 2D platformi. Od vas se traži da postavite tri bloka s istim brojem i bojom jedan pored drugog. Trebate upravljati kombiniranjem 3 bloka s istim brojem i bojom jedan pored drugog kako biste ih spojili vodoravno, okomito ili oba. Morate ih uskladiti i dobiti više rezultata!
klizanje ili kuckanje

ca-pub-5715179492350477